Hi John

Help us to improve your experience with us through better communication. Please adjust your preferences for email john@example.com.

You will still receive important billing and transactional emails

Update my preference
.

תקנון כוחה של תפילה

עלות הסדנה – 150 שקלים. 

עלות לכרטיס זוגי – 280 שקלים. 


* הכרטיס לסדנה הינו אישי, ואין להעביר /למכור אותו. 

* ניתן לבטל השתתפות באירוע עד 7 ימים קודם לכן, ולקבל החזר כספי מלא. 

* לאחר מכן, לא ינתן החזר כספי. 

* קיום הסדנה מותנה ב 20 משתתפים ומעלה. במידה ונרשמו פחות, הנהלת האירוע רשאית לבטל את הסדנה והתשלום יוחזר במלואו לנרשמים. 

* התנהגות בשטח הסטודיו – יש לזכור שהסטודיו נמצא במלון slowness שמארח אותנו בזרועות פתוחות, ועל כן יש לכבד את כללי המקום. 

* כשירות לפעילות גופנית – המתרגלים לא רשאים להתאמן בהיותם פצועים או תחת השפעת תרופות, אלא על פי אישור רפואי בכתב. המתרגלים מתבקשים לחתום על הצהרת בריאות כמו גם להודיע על כל שינוי במצבם הבריאותי.

באהבה והערכה רבה,
אופיר